Castrum Pragense 5 – Solutio Hebdomadaria Pro Structura Templi Pragensis. Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378. Díl I.

Tématem práce je analýza stavebních účtů katedrály sv. Víta z let 1372-1378. Oproti jiným studiím chápe pramen komlexně a pomocí detailního synchronního a diachronního srovnání týdenních záznamů odhaluje vypovídací limity pramene. Systematicky zpracované záznamy ve formě tabulek, grafů a map umožňují sledovat stavební aktivity jednotlivých řemesel de facto týden po týdnu. Kromě mapování stavebních prací a řemesel na nich se podílejících informují účty o cenách stavebních materiálů a nástrojů, mzdách, poměru groše ku haléři, nosnosti středověkých vozů, stavební terminologii atd. S pomocí dalších, nejen písemných pramenů získáváme přehled též o surovinovém zázemí Prahy a o ekonomických aspektech podniku.

Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter