Castrum Pragense 6

Sborník obsahuje 8 statí věnovaných problematice Pražského hradu. Na úvod byl zařazen ještě nepublikovaný text I. Borkovského k dějinám archeologického výzkumu na Pražském hradě, následují dva příspěvky k nástěnným malbám v bazilice sv. Jiří (Z. Všetečková) a v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta (M. Bartlová). Nálezy a konzervaci liturgického náčiní pojednává J. Frolík a V. Siglová, problematiku kaple sv. Tomáše v románské fázi katedrály sv. Víta zpracovává D. Foltýn a J. Maříková. Podána je i předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky (J. Maříková et al.). Sborník uzavírá publikace výzkumu v prostoru Prašného mostu (G. Blažková-Dubská) a analýzy malt z kostela Panny Marie (A. Zeman et al.)

OBSAH:

Pražský hrad
Ivan Borkovský

Nástěnné malby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě
Zuzana Všetečková

Nástěnné malby legendy o sv. Václavu ve světcově kapli Svatovítské katedrály
Milena Bartlová

Poznámky ke konzervování církevního náčiní z hrobů na Pražském hradě
Jan Frolík – Václava Siglová

Hrobová kaple knížete Břetislava II. při bazilice sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě
Dušan Foltýn – Jana Maříková-Kubková

Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě
Jana Maříková-Kubková – Milena Bravermanová – Adriano Kováč – Roman Křivánek – Petr Měchura – Jan Mrlina – Jiří Šindelář – Monika Šindelářová – Bohuslav Vácha – Josef Vandělík

Výzkum v prostoru Prašného mostu na Pražském hradě v roce 2001
Gabriela Dubská

Malty z kostela Panny Marie z 9.-11. století na Pražském hradě: mineralogické a petrografické složení
Antonín Zeman – Eliška Růžičková – Anna Langrová – Jan Frolík – Jan Válek – Zuzana Slížková

Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter