• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-59-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR; Společnost přátel starožitností
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
443 s. s obr
• Jazyk publikace:
angl., něm., franc.

Sborník prestižní mezinárodní kastellologické konference konané v roce 2005 na Hrubé Skále je věnovaný vztahu mezi hradem a jeho staveništěm. Široké spektrum této problematiky pojednávají příspěvky předních badatelů, a to v geografickém záběru od Švýcarska po Řecko a od Pobaltí po Slovinsko.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
574,- Kč