• Autor:
Tomková, Kateřina (ed.)
• ISBN:
80-86124-56-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
282 s. s tab. a obr. v textu
• Jazyk publikace:
res. něm.

Publikace formou katalogu zpřístupňuje poznatky o středohradištních pohřebištích poslední třetiny 9. až počátku 11. století ze severního a západního předpolí Pražského hradu s akcentem na genezi vzniku jednotlivých fondů. Její součástí je též katalog novověkého pohřebiště u Jízdárny (17. stol.) a soubor příspěvků hodnotících antropologický materiál ze studovaných pohřebišť.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
322,- Kč