Od nálezu ke struktuře. Informační systém dálkového průzkumu a potenciál letecké fotografie pro tvorbu archeologických map
• Řešitel:
Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
• identifikační číslo:
GA13-19041S
• Rok realizace:
2013-2015
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
Dálkový průzkum v archeologii - letecká fotografie - archeologické dazabaze - rektifikace - mapování
 
 
 

Navrhovaný projekt má za cíl vytvořit metodiku pokročilého zpracování šikmých leteckých fotografií, která bude modelem pro vytěžení informačního potenciálu fondu Archivu leteckých fotografií Archeologického ústavu AV ČR Praha, včetně fondu Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech Most. Cílem je vytvoření digitálního archivu leteckých snímků, odpovídajícího svými parametry evropským standardům uložení, evidence a pokročilého zpracování. Na tento krok bude navazovat praktická aplikace vytvořeného modelu na vybrané regiony tzv. starého sídelního území Čech: výsledkem budou plány areálů a mapy větších prostorových celků s výskytem archeologických nalezišť a objektů indikovaných naprostou většinou tzv. vegetačními příznaky a dokumentovaných během cíleně vedených leteckých průzkumů (jde o cca 2000 nalezišť). Tímto způsobem zpracování získají fondy archeologických leteckých snímků podobu strukturovaných dat, která budou k dispozici a užitku jak současným, tak budoucím generacím uživatelů – archeologům, historickým geografům, architektům, urbanistům a přírodovědcům.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter