Keltské mincovnictví ve 3. – 2. století př. n. l. v českých zemích a jeho vztah k oppidálnímu období
• Řešitel:
PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
• identifikační číslo:
GA13-24707S
• Rok realizace:
2013-2016
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
numismatika - místa s centrální funkcí - 3.-2. st. př. n. l. - oppida - průzkum - databáze
 
 
 

Téma počátků a starší fáze keltského mincovnictví v českých zemích patří mezi ústřední otázky studia laténské společnosti ve 3. a ve 2. století před Kristem. Vliv řeckého světa se ve střední Evropě projevil mj. produkcí mince jako platidla a jejím zapojením do společnosti. Pro pochopení tohoto jevu je nutné podstatně rozšířit naše znalosti. Projekt si klade za cíl vytvoření nového katalogu nálezů keltských mincí z českých zemí, vytvoření typologie a katalogu mincí tzv. vedlejších řad, která se stane základním manuálem další numismatické práce. Kromě dokumentace existujícího materiálu z veřejných sbírek je nutné věnovat pozornost také nálezům novým. Proto je v rámci projektu nutné provádět systematické povrchové průzkumy vybraných lokalit s doklady osídlení sledovaného období. V návaznosti na průzkumy bude vytvořena databáze archeologických nálezů a to jak z vlastní prospekce, tak i z jiných zdrojů. Důležitým cílem je vytvoření mezinárodního povědomí o evropsky významném nálezovém fondu keltských mincí na území České republiky.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter