• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
1211-6831 - 978-80-86124-98-8 (ARÚ AV ČR) - 978-80-86204-21-5 (Společnost přátel starožitností)
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Společnost přátel starožitostí
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
750 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky a něm., res. něm. a angl.

Sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky, zejména výzkumu hradů, tvrzí, militáriím a každodennosti v České Republice, ale i v ostatních evropských zemích.

Cena: 793,- Kč (na tuto publikaci je poskytována pouze jednotná sleva 20%)

 

(PDF) Castellologica bohemica 11 – obsah

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
822,- Kč