záchranný archeologický výzkum v místě budoucích podzemních garáží hotelu Bohemia v Chrudimi

Od počátku března tohoto roku vede Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. výzkum v místě staveniště podzemních garáží, které mají doplnit zázemí souběžně rekonstruovaného hotelu Bohemia v Chrudimi, jeho investorem je chrudimský HOMA holding s.r.o. Zkoumaná plocha se nachází na rozhraní dvou chrudimských středověkých předměstí, Jánského a Kateřinského, a nejstarší zpráva o něm pochází ale až z roku 1707. Současná podoba prostranství je výsledkem novodobých úprav. Až do 60. let 20. století zde stály dvě skupiny domů oddělené zaniklou částí současné Husovy ulice a byly zbořeny v době výstavby panelového sídliště.  Výzkum přinesl informace nejen o středověkém osídlení, ale překvapivě i mnohem starším, pravěkém, z  období neolitu.Zatím tři měsíce trvající záchranný archeologický výzkum doložil, že počátky středověkého osídlení v tomto místě sahají do 14. století. Kromě sídlištních vrstev zde byla zkoumána studna a odpadní jímka. Nejstarší zděnou zástavbu datujeme do 16. století. Její podobu formovaly četné přestavby, které jí proměnily do 19. století dvakrát až třikrát. Identifikovány byly části podsklepených domů, samostatné sklepy, dřevěné stavby na kamenných podezdívkách a stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí. Zástavba, zbořená v 60. letech minulého století, byla postavena po zničujícím požáru v roce 1850. Od 19. století byla rozdělena do pěti samostatných parcel, oddělených ulicí. Její povrch byl opakovaně dlážděn oblázky a úroveň terénu narůstala. Zkoumaná plocha se totiž nachází na rozhraní nejnižší terasy řeky Chrudimky a její nivy, takže byla často zaplavována a zanášela se povodňovými náplavy. Obyvatelé zkoumaných usedlostí na to reagovali zvyšováním terénu navážkami.

Překvapivý byl nález pravěkého osídlení. Zjištěny byly dvě jámy z nejmladší fáze kultury s lineární keramikou, tzv. šáreckého typu (cca 4900 př. n. l.). Pro archeology byl tento objev nečekaný, protože v nivách řek se podobná sídliště nenalézají často.

Záchranný archeologický výzkum bude podle dohody se stavebníkem pokračovat do 4. července a na jeho zpracování se budou podílet pracovníci Regionálního muzea v Chrudimi. Již teď ale přináší detailní pohled do života předměstí významného středověkého města.

Zpráva byla vydána 29.05.2013, v 10.15.

*

Obr. 1. Chrudim, Masarykovo náměstí. Původní zástavba na zkoumané ploše. Pohlednice z počátku 20. století (foto: ARUP).

Obr. 2. Chrudim, Masarykovo náměstí. Celkový pohled na výzkum (foto: ARUP).

Obr. 3. Chrudim, Masarykovo náměstí. Základy několika následných staveb ze 16. až 19. století, vzadu kamenné roubení novověké (foto: ARUP).

Obr. 4. Chrudim, Masarykovo náměstí. Kamenné schodiště do sklepa z 18. století (foto: ARUP).

Obr. 5. Chrudim, Masarykovo náměstí. Torzo pece z 15.-16. století (foto: ARUP).

Obr. 6 Chrudim, Masarykovo náměstí. Studna ze 14. století (foto: ARUP).

Obr. 7 Chrudim, Masarykovo náměstí. Část patky sloupu užitá druhotně v základech domu (foto: ARUP).

Obr. 8. Chrudim, Masarykovo náměstí. Odpadní jáma s keramickými nádobami ze 16. až 17. století (foto: ARUP).

Obr. 9. Chrudim, Masarykovo náměstí. Dokumentace souvrství s nálezy ze 16. až 19. století (foto: ARUP).

*

Chrudim, Masarykovo náměstí. Celkový pohled na výzkum, foto ARUP.

Obr. 02

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter