konference 2014

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2014

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
KEA 2014
PřF a FF UP v Olomouci
10. konference environmentální archeologie. Archeologie jídla a pití
Olomouc
poster: PDF
27.-29.01.2014
Konzervace problematických materiálů v archeologii
Archeologické centrum Olomouc
Olmouc, U Hradiska 42/6
pozvánka: PDF
přihláška: DOCX
20.-21.02.2014
The meaning of things: artefacts and narratives
Theoretical Archaeology Group (TAG Czech Republic)
Plzeň
pozvánka: PDF
přihláška: DOCX
3.-4.03.2014
KAR ZČU Plzeň
1. kolokvium o vrcholně a pozdně středověké keramice v Plzni
Plzeň
pozvánka:PDF
přihláška: DOCX
18.-19.03.2014
Ústav dějin umění AV ČR
Barokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey
Horní Jiřetín
pozvánka: PDF
28.03.2014
OAN 2014
KBSFF ZČU Plzeň
Orientalia Antiqua Nova
Plzeň, Sedláčkova 15, místnost 319
zvací dopis: DOC
přihláška: DOC
03.-04.04.2014
Archeologické výzkumy v Čechách 2013
Česká archeologická společnost
přednáškový sál nové budovy Národního muzea
pozvánka: DOC
08.-09.04.2014
Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Institut d’art et d’archéologie, 3 rue Michelet, 75006 Paris, France
více informací
22.-25.04.2014
Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013
Archaia Brno o.p.s., Muzeum města Brna
Muzeum města Brna, hrad Špilberk
pozvánka: PDF
program: PDF
23.-24.04.2014
FORUM ARCHAEOLOGIAE POST-MEDIAEVALIS
ARCHAIA Praha o. p. s.
Duchovní svět a hmotná kultura novověku
Praha
pozvánka a přihláška: DOC, PDF
29.-30.04.2014
Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Young Archaeological Researchers Meeting)
Arkeogazte: Asociación de Jóvenes Investigadores en Arqueología Prehistórica e Histórica
Social Archaeologies, Archaeology in society
Vitoria-Gasteiz, Facultad de Letras at the University of the Basque Country (Spain)
více informací
první cirkulář: PDF (English)
07.-09.05.2014
IV International Congress On Experimental Archaeology
(the Spanish Experimental Archaeology Association
Burgos (Spain)
pozvánka: PDF
08.-11.05.2014
XIII. mezinárodní konference Popelnicových polí a doba halštatská
Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i. – Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Opava, Slezská univerzita v Opavě, Hradecká 665/17
pozvánka: DOC
program: DOC
12.-16.05.2014
Medieval copper, bronze and brass – Dinant-Namur 2014
SPW – INRAP – MPMM – CCRD
History, archaeology and archaeometry of the production of brass, bronze and other copper alloy objects in medieval Europe (12th-16th centuries)
Dinant, Namur (Belgium)
pozvánka: PDF
více informací
15.-17.05.2014
PPA 2014
ARÚP – NPÚ Praha
Svratka, hotel Svratka
informace o místě konání
pozvánka: PDF
úvodní oznámení: PDF
předběžný program: PDF
emailový kontakt pořadatelů: PP2014@arup.cas.cz
27.-30.05.2014
Veřejné prostory ve středověku
NPU Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci – Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc
Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
04-05.06.2014
XLII. seminář archeologů muzeí a institucí památkové péče
Oborová komise muzejních archeologů při AMG ČR, Západočeské muzeum v Plzni, Městské muzeum ve Stříbře
Nové dohody oprávněných organizací s archeologickými ústavy o provádění výzkumů
Městské muzeum ve Stříbře
pozvánka: DOC
přihláška: DOC
04.-06.06.2014
15th International Conference Keltové / Die Kelten / Celts 2014
Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien; Urgeschichtemuseum Niederösterreich in Asparn a. d. Zaya; Institut für Orientalische und Europäische Archäologie der ÖAW
Iron Age in central Europe
Klement/Oberleis, Austria
pozvánka: Deutsch, česky (PDF)
přihláška:Deutsch (DOCX)
11.-13.06.2014
Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites
University of Bern – Oeschger Centre for Climate Change Research OCCR – IGBP Past Global Changes PAGES
University of Bern, Switzerland
pozvánka: PDF
více informací
11.-14.06.2014
13. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, ARÚP, ČVUT, UJEP, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Město Slaný
Otisk života v historických stavbách
Slaný, vlastivědné muzeum, bývalá piaristická kolej, kaple Zasnoubení P. Marie
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
17.-20.06.2014
24. pracovní setkání Archeol. pracovní skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko
Archeol. pracovní skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko
Depoty, deponování a obětiny v pravěku a středověku
Bechyně
pozvánka: DOC
18.-21.06.2014
Colloquium Augustum
ÚpKA FF UK – ÚŘaLS FF UK – Archaia o.p.s.
Praha, velká aula v budově FF UK, Náměstí J. Palacha 8 – Archeopark Liboc
pozvánka a program: PDF
20.-21.06.2014
47. Internationale Symposium Keramikforschung
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
LEUCOREA Stiftung ve Wittenbergu (Německo)
pozvánka a přihláška: PDF
více informací: hans.stephan@praehist.uni-halle.de nebo sally.schoene@duesseldorf.de
informace o ubytování: PDF, PDF
08.-12.08.2014
XVII Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP)
IUPPS
Burgos/Atapuerca (Spain)
více informací
druhý cirkulář: PDF
01.-07.09.2014
CHAGS 11
Department of Social and Cultural Anthropology
Eleventh Conference on Hunting and Gathering Societies
Vídeň (Rakousko)
více informací
07.-11.09.2014
Nálezy mincí (IV)
FÚ AVČR – CMS AVČR UK – ARÚP – NM
Procesy monetarizace u keltských, germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz v mincovních nálezech
Bechyně
program: PDF
10.-13.09.2014
EAA 2014
EAA – Technical University of Istanbul
20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
Istanbul (Turecko)
více informací
10.-14.09.2014
Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Brno
pozvánka: PDF
11.-12.09.2014
XXXIII. konference Otázky neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska
Katedra archeologie FF Univerzity Hradec Králové – Mor. Budějovice
100. výročí relativní chronologie neolitu a eneolitu Jaroslava Palliardiho
Moravské Budějovice
pozvánka: PDF
přihláška: PDF
15.-18.09.2014
46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku
Pamiatkový úrad SR, Krajský pamiatkový úrad Prešov
Výskum a obnova torzálnej architektúry
Prešov (Slovensko), dvorana evanjelického kolégia
pozvánka a přihláška: DOCX, PDF
program: PDF
16.-19.09.2014
1st International Symposium on Pottery and Glass
Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences – Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture
Vroclav (Polsko)
pozvánka: PDF
banner: PDF
17.-19.09.2014
Forum Urbes Medii Aevi XIII
Archaia Brno – Uniwersytet Wroclawski
Cihla a stavební keramika v městské architektuře středověku a novověku ve střední Evropě
Wrocław (Polsko)
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
22.-24.09.2014
OIC 2014
Technical Faculty in Bor
46 th International October Conference on Mining and Metallurgy
Bor Lake, Bor (Srbsko)
registrace a více informací
01.-04.10.2014
EXAR 2014
European Association for the advancement of archaeology by experiment
The experimental archaeology in science and mediation 2014
Mayen, Germany
více informací a registrace
pozvánka: Deutsch, English (PDF)
základní informace: Deutsch (DOC)
Call for papers: Deutsch, English (PDF)
02.-05.10.2014
ZEITENWENDE
SAV
Der Donauraum im 5. und 6. Jahrhundert. 26.Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum
Straubing (Germany)
08.-10.10.2014
Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT
Slezská univerzita v Opavě, F-PřF
3. mezinárodní montánněarcheologická konference
Slezská univerzita v Opavě
pozvánka: DOC
přihláška: DOC
14.-16.10.2014
ArchaeoMontan 2014
Landesamt für Archäologie
3. mezinárodní montánněarcheologická konference
Dippoldiswalde, Německo
přihláška: PDF
program: PDF
23.-25.10.2014
7. Mitteldeutscher Archäologentag
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
2200 BC – Ein Klimasturz als Ursache für den Zerfall der Alten Welt?
Halle, Německo
více informací a přihláška
pozvánka a program: PDF
23.-26.10.2014
CHAT 2014
KAR FF ZČU v Plzni – Západočeské muzeum v Plzni
Dark modernities – Archaeologies of Totalitarianism, Authoritarianism, and Repression
Plzeň, Západočeské muzeum
více informací
pozvánka: PDF
31.10.-2.11.2014
Seminář experimentální archeologie
Villa Nova Uhřínov – ČAS
Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů
Chata Jedlová v Deštném v Orlických horách v Jedlové
pozvánka a přihláška: PDF, RTF
14.-16.11.2014
Third Geoarchaeological Conference
Institute of Archaeology UKSW
Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations
Varšava, Polsko
více informací
pozvánka: PDF
registrace (přednášející): DOC
registrace (návštěvník): DOC
28.-29.11.2014
Severokarpatský región v dobe halštatskej
SAV
10.-12.12.2014
Archeologie a veřejnost 8
Archaia Brno o.p.s. – ÚAM FF MU – Veřejná archeologie o.s.
Archeologie ve svobodné společnosti (1989-2014)
přednáškový sál Technického muzea v Brně (Brno, Purkyňova 105)
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
11.-12.12.2014
PeKlA 2014 / Perspectives in Classical Archaeology 2014
Ústav pro klasickou archeologii, FF UK
The archaeology of ancient cultural landscape
Praha
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
program: DOC, PDF
plakátek: PDF
15.-16.12.2014

aktualizováno 24.11.2014

*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter