Sídelní prostor pravěkých Čech. Přínos nedestruktivních metod archeologického výzkumu.
• Řešitel:
doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.
• identifikační číslo:
GV404/97/K024
• Rok realizace:
1997 - 2002
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
pravěk - krajina kulturní - nedestruktivní metody
 
 
 

Cílem projektu je postihnout základní vlastnosti pravěké sídelní sítě na území Čech: vztah k přírodnímu prostředí, demografické parametry, vnitřní strukturu, kontinuitu v čase a příčiny změn, praktické a nefunkční aspekty prostorového uspořádání pravěkých areálů a podmíněnost existující pramenné základny charakterem dosavadního výzkumu. Projekt usiluje o výrazný pokrok při řešení těchto otázek aplikací leteckého průzkumu a fotografie a dalších metod nedestruktivního výzkumu (povrchové sběry, geofyzika), vytvořením databázových informačních systémů a použitím dosud neběžných postupů počítačové analýzy prostorových dat (GIS).

 

info: internetová presentace projektu (není aktualizována)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter