Nedestruktivní metoda letecké archeologie a její využití pro výzkum, dokumentaci a ochranu historické krajiny Čech
• Řešitel:
Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/94/1006
• Rok realizace:
1994 - 1996
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
nedestruktivní archeologie - metodologie - letecká archeologie - ochrana historické krajiny
 
 
 

Cílem projektu bylo poprvé v historii české archeologie aplikovat metodu leteckého průzkumu do studia pravěké krajiny, topografie a typologie sídelních forem. Leteckou prospekcí získané informace prokázaly jejich význam a velký přínos pro poznání dosud neznámých typů pohřbených objektů antropogenního původu pravěkého – středověkého stáří. V průběhu projektu byl též založen archív leteckých snímků ArÚ a obrazová databáze.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter