• Autor:
Kuna, Martin - Němcová, Andrea a kol.
• ISBN:
978-80-87365-50-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
358 s.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

Hlavním cílem této knihy je hledat nové postupy vyhodnocení archeologických nálezů z pravěkých a raně středověkých sídlišť. V centru pozornosti jsou běžné soubory artefaktů z výplní sídlištních objektů, tedy především silně fragmentarizovaná keramika. Materiálový základ práce tvoří nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách u Prahy, získané terénním výzkumem Archeologického ústavu v Praze v letech 1980-1983. Kniha předkládá nejen standardní publikaci tohoto souboru pramenů, ale i pokus o definici procesů jeho vzniku; v této souvislosti formuluje některé základní pojmy z oblasti tzv. depoziční analýzy. Dále kniha přináší popisný systém keramiky daného období a několik nových pohledů na kulturu konce doby bronzové, např. v oblasti konstrukce staveb, funkce artefaktů, modelu obytného areálu či charakteru zemědělského systému.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
475,- Kč