Struktura laténského osídlení ve středních Čechách
• Řešitel:
PhDr. Natalie Venclová, Csc.
• identifikační číslo:
GA404/93/1037
• Rok realizace:
1993 - 1995
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
laténská d. - struktura osídlení - střední Čechy - industriální zóny
 
 
 

Poznání sídlištní struktury regionu, dobře prozkoumaného tradičními metodami, a to pomocí analytických sběrů. Výsledky projektu vyústily mj. v tezi o industriálních zónách jako skupinách komunit, společně kontrolujících a obhospodařujících zdroje surovin, schopných zorganizovat rozsáhlou specializovanou výrobu a její produkt zapojit do nadregionálních směnných sítí. Tyto zóny musely formativně přispět k progresívnímu rozvoji ekonomiky nejmladšího laténského období, event. se podílely i na vzniku významných sídlištních a výrobních aglomerací tohoto období.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter