Keltský industriální mikroregion horního toku Loděnice
• Řešitel:
PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
• identifikační číslo:
AVČR90214
• Rok realizace:
1991 - 1992
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
laténská d. - industriální výroba - mikroregion - Mšecké Žehrovice
 
 
 

Cílem projektu bylo ověřit tezi o významu industriálně zaměřených regionů 3.-2.stol. př. Kr. v Čechách pro další ekonomický vývoj. Jako podklad k řešení této problematiky sloužilo zpracování vybraného regionu v SZ části středních Čech, a to pomocí orientačních sběrů, vyhodnocení významných výzkumů (mj. laténského sídliště a čtyřúhelníkových valů ve Mšeckých Žehrovicích) i starších nálezů včetně vytvoření databáze nálezů, za pomoci přírodovědných expertíz.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter