• Autor:
Šumberová, Radka
• ISBN:
978-80-87365-52-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
146 s.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky, německy

Práce zpřístupňuje odborné i laické veřejnosti výsledky záchranného výzkumu v trase obchvatu města Kolína, který Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. prováděl v letech 2008-2010. V první části textové jsou shrnuty výsledky terénní části výzkumu a předběžné výsledky první etapy zpracování movitých i nemovitých artefaktů a ekofaktů. Druhou částí je katalog předmětů prezentovaných na výstavě, která byla zahájena v září 2012 v Regionálním muzeu v Kolíně. Obě části doplňuje bohatá fotografická dokumentace.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
350,- Kč