Discovering the Archaeologist of Europe 2012-14 – Zkoumání evropské archeologické komunity 2012-14
• Řešitel:
PhDr. Jan Frolík, CSc. (za ČR)
• identifikační číslo:
-
• Rok realizace:
2012-2014
• Agentura:
EU - Lifelong Learning Programme
• klíčová slova:
archeologická komunita - sociologie - profesní nároky
 
 
 

Mezinárodní projekt, zahájený v říjnu 2012 si klade za cíl získat s odstupem pěti let přehled o velikosti a stavu archeologické komunity v zemích, které se do projektu, zaštítěného programem Evropské unie Lifelong Learning zapojily. Nositelem projektu a organizací odpovědnou za jeho naplnění je York Archaeological Trust (Velká Británie).

Projekt byl rozšířen na 19 zemí Evropské unie (Belgie, Česká republika, Estonsko, Holandsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Velká Británie) a připojila se také jedna země mimo ni (Bosna a Hercegovina). Pro země, které se projektu účastní poprvé, to je příležitost získat základní přehled o velikosti a stavu archeologické komunity. Země, které se účastní opakovaně, mají možnost mapovat vývoj a proměny archeologické komunity.

Předpokládá se shromáždění údajů o vlivu ekonomické krize na archeologii (proměny velikosti komunity, možnosti pracovního uplatnění apod.).

V rámci České republiky za projekt odpovídá Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.. Data budou shromažďována pomocí dotazníků od dubna 2013.

Prezentace projektu: www.discovering-archaeologists.eu

Zpráva o výsledcích předchozího projektu je ke stažení na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.: ZDE (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter