Discovering the Archaeologist of Europe – Zkoumání evropské archeologické komunity
• Řešitel:
PhDr. Jan Frolík, CSc.
• identifikační číslo:
-
• Rok realizace:
2006-2008
• Agentura:
EU - program Leonardo da Vinci
• klíčová slova:
archeologická komunita - sociologie - profesní nároky
 
 
 

Mezinárodní projekt (program Leonardo da Vinci) zahrnul v letech 2006-2008 celkem 12 zemí Evropské unie (Belgie, Česká republika, Irsko, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Velká Británie). Českou republiku zastupoval Archeologický ústav AV ČR, Praha,v.v.i.

Cílem bylo získat přehled o velikosti a stavu archeologické komunity v uvedených zemích. Česká republika vychází z projektu jako země s relativně méně početnou komunitou (425 archeologů, celkem 666 osob „pracujících v archeologii“), vysoce kvalifikovanou (93% dosáhlo titulu Mgr. nebo vyššího), ale jen s obtížemi reagující na velké proměny oboru a společnosti.

Detailní údaje lze získat na www.discovering-archaeologists.eu.

*
Závěrečná národní zpráva

obálka: PDF

publikace: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter