Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti
• Řešitel:
Ing. Jan Válek, PhD. (ÚTaAM AV ČR)
• identifikační číslo:
DF11P01OVV010
• Rok realizace:
2011-2015
• Agentura:
MK ČR, projekt NAKI
• klíčová slova:
tradiční technologie - výroba vápna - vápenné pece - historické lomy - konzervace
 
 
 

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj tradičních vápenných technologií, jenž umožní jejich opětovné využití při opravách architektonických památek. Dílčími cíly jsou: a/ Identifikace zaniklých surovinových zdrojů a specifických technologií zpracování vápenného pojiva ve spojení s jejich využitím v historických stavbách. b/ Vývoj a realizace vápenné pece a tradiční technologie výpalu pro malovýrobu vápenných pojiv. c/ Vývoj a návrh vápenných pojiv a jejich zpracování využívané v minulosti s ohledem na možnosti jejich současného použití. d/ Návrh programu pro vzdělávání, jež podpoří znovuzavedení tradičních materiálů a technologií pro opravu našich architektonických památek.

webová prezentace projektu

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter