Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény
• Řešitel:
PhDr. Jan Frolík, CSc.
• identifikační číslo:
GAP405/12/2195
• Rok realizace:
2012-2014
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
archeologie – středověk – Pražský hrad – pohřebiště - šperk
 
 
 

Pohřebiště v Lumbeho zahradě – Bažantnici na Pražském hradě tvořené 141 hroby a chronologicky pokrývající období od konce 9. století do 1. čtvrtiny 11. století je předběžně interpretováno jako pohřebiště státní elity spojené s knížecím prostředím raného českého státu. Dokládá to přítomnost pohřbů mimořádně bohatě vybavených zlatými, zlacenými a stříbrnými šperky. Šperky pocházejí zčásti z velkomoravského prostředí, zčásti zprostředkovávající impulsy z prostředí franského. Doložen je i přechod k technikám povelkomoravským. V rámci komplexního zpracování budou provedeny materiálové analýzy, analýzy technologických postupů při jejich výrobě a analýzy korozních procesů. Doplněny budou též rozbory zbytků dřev a textilu v korozních produktech. Terénní dokumentace bude převedena do podoby odpovídající současným požadavkům a na tomto základě bude vypracován katalog hrobů a nálezů. Pohřebiště bude porovnáno s ostatními pohřebišti na Pražském hradě a okolí a zařazeno do souvislostí ostatních soudobých pohřebišť a do souvislostí počátků Pražského hradu a počátků vznikajícího českého státu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter