Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné
• Řešitel:
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
• identifikační číslo:
GAP405/12/0926
• Rok realizace:
2012-2014
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
sociální modelování - pravěk - doba železná - Keltové
 
 
 

Projekt je zaměřen na analýzu struktury a vztahů společnosti na konci doby železné a na studium procesu kulturního kolapsu keltské civilizace ve střední Evropě. Poprvé v českém prostředí budou jako metodický postup využity sociální simulace založené na agentově orientovaném modelování. Tento v zahraničí uznávaný přístup bude použit k vytvoření detailních modelů sociálních, ekonomických a politických vztahů v komplexní společnosti pozdně laténských komunit na oppidech a v jejich zázemí, které budou pevně zakotveny v autentických archeologických a environmentálních datech. Následný model kolapsu keltské společnosti bude založen na stávajících hypotézách. Zásadním cílem projektu je především demonstrovat postupy a objektivní výhody použití metod sociálních simulací v archeologii, na zvolené problematice je vyvíjet a testovat a představit v našem badatelském prostředí. Publikace výsledků významně přispěje do mezinárodní diskuze nad obecným studiem kolapsů a kulturních změn ve společnosti a nabídne konkrétní interpretaci vývoje na konci doby železné v Čechách

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter