ARCHES – Archaeological Resources in Cultural Heritage, a European Standard
• Řešitel:
PhDr. Kuna Martin CSc., DSc. (za ČR)
• identifikační číslo:
Grant Agr. No. 2012-1399/001
• Rok realizace:
2012-2014
• Agentura:
EU, Culture 2007-2013
• klíčová slova:
archeologické archivy - standardy dokumentace
 
 
 

Mezinárodní projekt vytvořil základní standardy a „návod pro dobrou praxi“ pro oblast archeologické archivace v Evropě. „Archeologický archiv“ byl v tomto projektu chápán jako souhrn veškerého materiálu, který pochází z archeologického výzkumu a je uchováván mimo samotné naleziště; v českém překladu hovoříme o „archeologických fondech“. Jde tedy jak o (movité) archeologické nálezy (uchovávané zpravidla v muzeích), tak o dokumentaci terénních výzkumů (uchovávanou v archivech jednotlivých institucí, příp. centrálních úložištích dat). Dokumentaci archeologických výzkumů tvoří psané i tištěné texty, kresby, fotografie, databáze, mapy, plány apod., a to jak v analogové, tak digitální podobě. Archeologické fondy jsou významnou součástí kulturního dědictví a jejich úspěšné zachování je podmínkou pro budoucí využití výsledků archeologických výzkumů.

*

Publikace „Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě“ je k dispozici na http://archaeologydataservice.ac.uk/arches/Wiki.jsp?page=The%20Standard%20and%20Guide%20to%20Best%20Practice%20in%20Archaeological%20Archiving%20in%20Europe

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter