pracoviště: Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie
pracovní zařazení: antropolog
telefon: 257 014 304
e-mail: cernyarup.cas.cz
specializace: Výzkum a vývoj v historické antropologii a biologické antropologii pravěku


Projekty:
GA13-37998S Genetické otisky potravně produkčních systémů u lidských populací
ME 917 Počátky šíření člověka z Afriky – hledání genetických stop pozdně pleistocénní migrace skrze Arabský poloostrov
GA206/08/1587 Migrace infiltracemi a jejich vliv na genetickou strukturu – modelová situace kočovných versus usedlých populací afrického Sahelu
GA404/03/0318 Areální přístup v archeogenetice a lingvistice: populační a jazyková struktura Čadské pánve
- Paleodemografie a paleoepidemiologie historických populací střední a západní Evropy
IAB9002001 Raně středověká pohřebiště v Žatci z hlediska úmrtnosti a zdravotního stavu
GA404/99/D023 Vztah sociální organizace a biologické variability u populace Fali v severním Kamerunu
Zabývá se problematikou základního výzkumu a vývoje v biologické antropologii pravěku, zejména v oblasti archeogenetiky a ekologie člověka. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních pracovišť na projektech týkajících se evoluce člověka v Africe a jeho šíření do Eurasie. Sleduje také vliv subsistenčních strategií na genetický profil lidských populací. V této problematice vede bakalářské, magisterské a doktorské práce na přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Vybrané publikace z posledních let:

Cerezo M, Gusmão L, Černý V, Uddin N, Syndercombe-Court D, Gómez-Carballa A, Göbel T, Schneider PM, Salas A. 2016. Comprehensive Analysis of Pan-African Mitochondrial DNA Variation Provides New Insights into Continental Variation and Demography. Journal of Genetics and Genomics 43:133–143. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852715001666

Černý V, Čížková M, Poloni ES, Al-Meeri A., Mulligan CJ. 2016. Comprehensive view of the population history of Arabia as inferred by mtDNA variation. American Journal of Physical Anthropology 159(4):607-16. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22920/abstract;jsessionid=FAC35F7DDCC73BAC6441EFF5CA7A94B5.f04t03

Černý V. 2016. Po stopách ʿÁdů. Jižní Arábie v čase a prostoru. Praha, Academia. http://www.academia.cz/po-stopach-adu.html

Černý V. Hájek M. 2016. Evropa, migrace a utváření identit (aneb staré víno v nových lahvích). Živa 64(1): 2-3. http://ziva.avcr.cz/2016-1/evropa-migrace-a-utvareni-identit-aneb-stare-vino-v-novych-lahvich.html

Triska P, Soares P, Patin E, Fernandes V, Černý V, Pereira L. 2015. Extensive Admixture and Selective Pressure Across the Sahel Belt. Genome Biology and Evolution 7(12):3484-95. http://gbe.oxfordjournals.org/content/7/12/3484.full

Podgorná E, Diallo I, Vangenot C, Sanchez-Mazas A, Sabbagh A, Černý V, Poloni ES. 2015. Variation in NAT2 acetylation phenotypes is associated with differences in food‐producing subsistence modes and ecoregions in Africa. BMC Evolutionary Biology 15:263. http://www.biomedcentral.com/1471-2148/15/263

Nováčková J, Dreslerová D, Černý V, Poloni ES. 2015. The place of Slovakian paternal diversity in the clinal European landscape. Ann Hum Biol 42(6): 511–522. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/03014460.2014.974668

Silva M, Alshamali F, Silva P, Carrilho C, Mandlate F, Trovoada M-J, Černý V, Pereira L, Soares P. 2015. 60,000 years of interactions between Central and Eastern Africa documented by major African mitochondrial haplogroup L2. Scientific Reports 5, Article number: 12526. http://www.nature.com/articles/srep12526

Fernandes V, Triska P, Pereira JB, Alshamali F, Rito T, Machado A, Fajkošová Z, Cavadas B, Černý V, Soares P, Richards MB, Pereira L. 2015. Genetic Stratigraphy of Key Demographic Events in Arabia. PLoS ONE 10(3): e0118625. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118625

Priehodová E, Abdelsawy A, Heyer E, Černý V. 2014. Lactase persistence variants in Arabia and in African Arabs. Human Biology 86(1): 7-18. http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/48/

Černý V, Pereira L 2014. Archaeogenetics of Africa and of the African hunter-gatherers. In. Cummings V, Jordan P, Zvelebil M. (Eds). The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-gatherers. Oxford. Oxford University Press. Pages 1143 – 1162.

Rito T, Richards MB, Fernandes V, Alshamali F, Černý V, Pereira L, Soares P, 2013. The First Modern Human Dispersals across Africa. PLOS ONE 8 (11): e80031. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0080031

Podgorná E, Soares P, Pereira L, Černý V, 2013. The Genetic Impact of the Lake Chad Basin Population in North Africa as Documented by Mitochondrial Diversity and Internal Variation of the L3e5 Haplogroup. Annals of Human Genetics 77: 513–523. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ahg.12040/abstract

Kujanová N, Černý V, 2013. Anthropology of El-Hayz: Morphological and Genetic Contributions to the Egyptian Western Desert Population History. In. Dospěl M, Suková L. (Ed.): Bahriya Oasis. Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Charles University in Prague, Faculty of Arts. Pp. 131–148.

Rose JI, Černý V, Bayoumi R, 2013. Tabula rasa or refugia? Using genetic data to assess the peopling of Arabia. Arabian archaeology and epigraphy 24(1): 95–101. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aae.12017/abstract

Bučková J, Černý V, Novelletto A, 2013. Multiple and Differentiated Contributions to the Male Gene Pool of Pastoral and Farmer Populations of the African Sahel. American Journal of Physical Anthropology 151(1):10–21. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22236/abstract

Černý V. 2012. La structure génétique humaine et les migrations dans la région saharo-sahélienne. Human genetic structure and migrations in the Saharan-Sahelian region. Yearbook, l’Institut d’études avancées de Paris, str. 73-77.

Al-Abri A, Podgorná E, Rose JI, Pereira L, Mulligan CJ, Silva NM, Bayoumi R, Soares P, Černý V. 2012. Pleistocene-Holocene boundary in Southern Arabia from the perspective of human mtDNA variation. American Journal of Physical Anthropology 149(2):291-8. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22131/abstract

Černý V. 2012. Linking archaeology and genetics. Perspectives : journal du Réseau français des Instituts d’études avancées 6 (printemps) p. 20.

Soares P, Alshamali F, Pereira JB, Fernandes V, Silva NM, Afonso C, Costa MD, Musilová E, Macaulay V, Richards MB, Černý V, Pereira L. 2012. The Expansion of mtDNA Haplogroup L3 within and out of Africa. Molecular Biology and Evolution 29(3):915-27. http://mbe.oxfordjournals.org/content/29/3/915.abstract

Fernandes V, Alshamali F, Alves M, Costa MD, Pereira JB, Silva NM, Cherni L, Harich N, Černý V, Soares P, Richards MB, Pereira L. 2012. The Arabian Cradle: Mitochondrial Relicts of the First Steps along the Southern Route out of Africa. American Journal of Human Genetics 90(2):347-55. http://www.cell.com/AJHG/retrieve/pii/S0002929711005453

Rose JI, Usik VI, Marks AE, Hilbert YH, Galletti CS, Parton A, Geiling JM, Černý V, Morley MW, Roberts RG. 2011.
The Nubian Complex of Dhofar, Oman: an African middle stone age industry in Southern Arabia. PLoS One. 2011;6(11):e28239. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0028239

Musilová E, Fernandes V, Silva NM, Soares P, Alshamali F, Harich N, Cherni L, Gaaied AB, Al-Meeri A, Pereira L, Černý V. 2011. Population history of the Red Sea – genetic exchanges between the Arabian Peninsula and East Africa signaled in the mitochondrial DNA HV1 haplogroup. American Journal of Physical Anthropology 145(4):592-8. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.21522/abstract

Černý V, Pereira L, Musilová E, Kujanová M, Vašíková A, Blasi P, Garofalo L, Soares P, Diallo I, Brdicka R, Novelletto A. 2011. Genetic structure of pastoral and farmer populations in the African Sahel. Molecular Biology and Evolution 28(9):2491-500. http://mbe.oxfordjournals.org/content/28/9/2491.abstract

Černý V, Mulligan CJ, Fernandes V, Silva NM, Alshamali F, Non A, Harich N, Cherni L, El Gaaied AB, Al-Meeri A, Pereira L. 2011. Internal diversification of mitochondrial haplogroup R0a reveals post-last glacial maximum demographic expansions in South Arabia. Molecular Biology and Evolution 28(1):71–78. http://mbe.oxfordjournals.org/content/28/1/71.abstract

Cerezo M, Černý V, Carracedo Á, Salas A. 2011. New Insights into the Lake Chad Basin Population Structure Revealed by High-Throughput Genotyping of Mitochondrial DNA Coding SNPs. PLoS ONE 6(4) e18682. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0018682

Černý V, Hájek M, Rídl J. 2011. Archeogenetika aneb způsob, jak se dobrat našich počátků. Dějiny a současnost 7: 37-39.

Černý V. 2010. Archeogenetika – mitochondriální DNA a migrace Homo sapiens. Živá archeologie 11: 13-17.

Černý V, Stránská P. 2010. Populační specifika pohlavního dimorfismu antropometrických znaků a určení pohlaví u koster z kláštera minoritů v Mostě. Archeologické rozhledy LXII: 469–479.

Pereira L, Černý V, Cerezo M, Silva NM, Hájek M, Vašíková A, Kujanová M, Brdička R, Salas A. 2010. Linking the sub-Saharan and West Eurasian gene pools: maternal and paternal heritage of the Tuareg nomads from the African Sahel. European Journal of Human Genetics 18: 915–923. http://www.nature.com/ejhg/journal/v18/n8/full/ejhg201021a.html

Cerezo M, Černý V, Carracedo A, Salas A. 2009. Applications of MALDI-TOF MS to large-scale human mtDNA population-based studies. Electrophoresis 30: 3665-3673. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elps.200900294/abstract

Rídl J, Edens CM, Černý V. 2009. Mitochondrial DNA structure of Yemeni population: regional differences and the implications for different migratory contributions. In: Petraglia MD & Rose JI (Eds.). The Evolution of Human Populations in Arabia. Paleoenvironments, Prehistory and Genetics. Series: Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology. Springer. Pp: 69-78.

Černý V. 2009. The physical remains of the Old Kingdom mastaba and lesser tombs owners – the sexual dimorphism of the Old Kingdom population. In: Bárta M. (Ed.): Abusir XIII: Abusir South 2: Tomb Complex of the Vizier Qar, His Sons Qar Junior and Senedjemib and Iykai. Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague. Pp. 279-294.

Kujanová M, Pereira L, Fernandes V, Pereira JB, Černý V. 2009. Near Eastern Neolithic Genetic Input in a Small Oasis of the Egyptian Western Desert. American Journal of Physical Anthropology 140:336–346. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.21078/abstract

Černý V, Fernandes V, Costa MD, Hájek M, Mulligan CJ, Pereira L. 2009. Migration of Chadic speaking pastoralists within Africa based on population structure of Chad Basin and phylogeography of mitochondrial L3f haplogroup. BMC Evolutionary Biology 2009, 9:63. http://www.biomedcentral.com/1471-2148/9/63

Černý V, Pereira L, Kujanová M, Vašíková A, Hájek M, Morris M, Mulligan CJ. 2009. Out of Arabia – The settlement of Island Soqotra as revealed by mitochondrial and Y chromosome genetic diversity. American Journal of Physical Anthropology 138:439–447. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.20960/abstract

Černý V, Kujanová M, Strouhal E. 2008. Anthropological material. In: Krejčí J., Callender VG, Verner M. Abusir XII. Minor Tombs in the Royal Necropolis I (The Mastabas of Nebtyemneferes and Nakhtsare, Pyramid Complex Lepsius no. 24 and Tomb Complex Lepsius no. 25). Prague, Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague.

Hájek M, Černý V, Brůžek J. 2008. Mitochondrial DNA and craniofacial co-variability of Chad Basin females indicate past population events. American Journal of Human Biology 20, 465-74. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.20779/abstract

Černý V, Mulligan CJ, Rídl J, Žaloudková M, Edens Ch, Hájek M, Pereira L. 2008. Regional differences in the distribution of the Sub-Saharan, West Eurasian and South Asian mtDNA lineages in Yemen. American Journal of Physical Anthropology 136, 128–137. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.20784/abstract

Pokorný P, Štorchová H, Černý V. 2008. O smutném konci člověka neandrtálského? [The pitiable end of Neandrethal men.] In Pokorný P & Bárta M. (Eds.). Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. Praha, Dokořán, str. 77-88.

Urbanová M, Velemínský P, Hájek M, Černý V. 2008. Genetic sex determination of sub-adult individuals from the Great Moravian settlement in Mikulčice (9th century AD). In Velemínský P, Poláček L. Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band 8. Archeologický ústav AVČR, v.v.i. Brno. Pp: 61-75.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter