pracoviště: IT oddělení
pracovní zařazení: Správce počítačové sítě
telefon: 257 014 380
e-mail: ciseckyarup.cas.cz
specializace: aplikace různých druhů softwaru, zejména GIS (ArcInfo, Idrisi).


Projekty:
DF13P01OVV014 Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy
DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
- The Cultural Landscape of Prácheňsko
Projekty:
V rámci své specializace spolupracuje s celou řadou projektů řešených v ústavu i na jiných pracovištích. Podílí se na vydávání publikace Výzkumy v Čechách. Specializuje se na tvorbu mapových podkladů a řešení archeologických projektů v rámci GIS, pomocí produktů firmy ESRI ArcGIS for Desktop Advance, ArcGIS for Server. Dále se podílí na správě, budování a modernizaci IT struktury.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter