Castrum Pragense 10 – Archeologický atlas Pražského hradu, díl I. Katedrála sv. Víta – Vikářská ulice


*
Obsah

Úvod
*
Prameny pro rekonstrukce původního terénu a prvotních nálezových okolností
*
Soupis archeologických výzkumů v letech 1876-2009
*
Geologický a topograficko-urbanistický vývoj areálu
*
První stavební fáze kostela sv. Víta-rotunda
*
Č.p. 48 – biskupský dům s kaplí sv. Mořice
*
Druhá stavební fáze kostela sv. Víta – bazilika (sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie)
*
Katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie
*
Vikářská ulice a kanovnické domy
*

Summary
*
Tle list of archaeological excavations since 1876 till 2009

*
Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter