pracoviště: Oddělení informačních zdrojů - Archiv nálezových zpráv
pracovní zařazení: Vedoucí Archivu nálezových zpráv (terénní dokumentace) ArÚ Praha, správce Archeologické databáze Čech, redaktor publikace Výzkumy v Čechách (BZO).
telefon: 257 014 334
e-mail: haismanovaarup.cas.cz
specializace: -


Projekty:
DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
Vedoucí Archivu nálezových zpráv (terénní dokumentace) ArÚ Praha, správce Archeologické databáze Čech, redaktor publikace Výzkumy v Čechách (BZO). Dříve pracovala: Československá společnost archeologická při ČSAV (1977-1987), Národní muzeum Praha (1987-1989), Archeologický ústav Praha (od 1989).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter