pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: vedoucí oddělení
telefon: +420 257 014 379
e-mail: novakarup.cas.cz
specializace: archeologie středověku, GIS, databázové systémy


Projekty:
DG18P02OVV058 Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku
DG16P02B039 INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
- Digitalizace a zpřístupnění tzv. Čížkovy sbírky plánů historických fortifikací
LM2015080 Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439 Archeologický informační systém – druhá generace (AIS-2)
DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
Správce Archeologické mapy ČR. Zodpovídá za rozvoj infrastruktury, návrh aplikací, jejich testování, zavádění do praxe a popularizaci. Mezi jeho další témata patří oblasti dlouhodobé archivace dat, aplikace GIS v archeologii a krajinné archeologie.

Zabývá se studiem mladšího středověku a novověku, zvláště pak výzkumy vrchnostenských sídel a jejich role v krajině.

Publikační činnost viz academia.edu

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter