pracoviště: Oddělení informačních zdrojů
pracovní zařazení: archeolog
telefon: +420 257 014 379
e-mail: novakarup.cas.cz
specializace: archeologie středověku, GIS, databázové systémy


Projekty:
DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
Správce Archeologické mapy ČR. Zodpovídá za rozvoj infrastruktury, návrh aplikací, jejich testování, zavádění do praxe a popularizaci. Mezi jeho další témata patří oblasti dlouhodobé archivace dat, aplikace GIS v archeologii a krajinné archeologie.

Je studentem doktorského studijního programu archeologie na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni. Zde se zabývá se studiem mladšího středověku a novověku, zvláště pak výzkumy vrchnostenských sídel a jejich role v krajině.

Publikační činnost viz academia.edu

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter