pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: Archeolog
telefon: 257 014 379
e-mail: hasilarup.cas.cz
specializace: Archeologie raného středověku, dějiny česko-německých (česko-bavorských) vztahů, historická regionalistika


Projekty:
DF13P01OVV014 Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy
DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
Pro *. pdf vybraných textů a další údaje viz profil na academia.edu (http://cuni.academia.edu./JanHasil)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter