pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny (mateřská dovolená)
pracovní zařazení: dokumentátorka, archeoložka
telefon: -
e-mail: korteovaarup.cas.cz
specializace: Pracovní náplní je editace ADČ, digitalizace dokumentů; redakce textů, správa webových stránek www.archeologickyatlas.cz. Odborně se věnuje textilní výrobě v pravěku (především v eneolitu).

DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
Studuje navazující magisterský obor Pravěká a středověká archeologie na Ústavu pro archeologii FF UK. Tématem diplomové práce je textilní výroba v závěru doby kamenné na území ČR.

Publikace:

Kuna a kol. 2014: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

www.archeologickyatlas.cz

Bakalářská práce, Doklady textilní výroby v českém eneolitu, Text a tabulky.pdf

*

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter