Martin Hájek

Pracoviště mimo ARÚ: Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd UK v Praze.

 

Projekty:
2007 – 2009 Lidská komunita starší doby bronzové. Komplexní analýza pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové v Praze 9 – Miškovicích (GA404/07/1408) – spoluipracovník.

2006 – 2007 Des boeufs, des souris et des hommes : premiers animaux domestiques et premiers commensaux en Europe continentale tempérée (fin du 7e mill.- 3e mill. a. J.-C.) : Eclairages centre-européens (Moldavie, Muntenie, Doubroudja, Moravie, Boheme) et ouest-européens (Bassin Parisien, Ouest de la France); spolupracovník.

2005-2007 Proměny elit v době vzniku přemyslovského státu. Vztah vybraných pohřebišť k soudobým hradům (GA404/05/0232) – spolupracovník.

2003-2006 Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích a problematika velkomoravského zásahu do prostoru severně od Moravské brány (IAA8001401) – externí spolupracovník.

2002- 2005 Areální přístup v archeogenetice a lingvistice; odpovědný za vyvinutí a aplikaci molekulárně genetických metod, GA ČR 404/03/0318, spolupracovník, odpovědný za vývoj a aplikaci molekulárně genetických metod.

 

Vybrané publikace za posledních pět let:
Hájek, M. (odesláno) Molekulárně-genetické stanovení pohlaví z lidských kosterních pozůstatků (Stěbořice). Část monografie o archeologickém výzkum ve Stěbořicích (hlavní autor P. Kouřil, vydavatel: Archeologický ústav AV ČR).

Profantová, N., Stránská, P. and Hájek, M. Dětské hroby na raně středověkých pohřebištích Klecany I, II ve světle poznatků antropologie, antropogenetiky a archeologie Příspěvek na konferenci „Antropologie smrti“, Brno, 2006; přijato do Studijných zvestí (Nitra, Slovensko).

Černý, V., Salas, A., Hájek, M., Žaloudková, M., Brdička, R. A Bidirectional Corridor in the Sahel-Sudan Belt and the Distinctive Features of the Chad Basin Populations: A History Revealed by the Mitochondrial DNA Genome. Annals of Human Genetics 2007 Jan 17; [Epub ahead of print]

Likovský J., Urbanová M., Hájek M., Černý V., Čech, P. (2006) Two cases of leprosy from Žatec (Bohemia), dated to the turn of the 12th century and confirmed by DNA analysis for Mycobacterium leprae. Journal of Archaeological Science 33 (9): 1276-1283.

Černý V., Hájek M., Bromová M., Čmejla R., Diallo I., Brůžek J., Brdička R. (2006) mtDNA of Fulani Nomads and Their Genetic Relationships to Neighbouring Sedentary Populations. Human Biology 78, (1), pp. 9–27.

Černý V., Hájek M., Čmejla, R., Brůžek J., Brdička R. (2004): mtDNA sequences of Chadic-speaking populations from northern Cameroon suggest their affinities with eastern Africa. Annals of Human Biology 31(5):554-69.

Bromová M., Černý V., Hájek M., Brůžek J. (2003): Agreement of molecular biology and morphology methods in sex determination of human bones from Žatec cemetery (11th-13th Century AD). Archeologické rozhledy LV(4), 687-695.

Černý V., Brůžek J., Brouček J., Hájek M., Brdička R. (2003): Archeogenetika – nový přístup k řešení vleklých sporů antropologie? Problematika původu a rozšíření člověka současného morfologického vzhledu. Archeologické rozhledy LV(3): 561-580.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter