pracoviště: Referát archeologické památkové péče, Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: referent, odborný pracovník
telefon: 257 014 310
e-mail: neumannovaarup.cas.cz
specializace: technologie pravěké keramiky


Projekty:
GA14-07062S Variabilita technologie neolitické keramiky jako ukazatel sociální identity
Zabývá se technologií výroby pravěké keramiky, zejména v neolitu. V rámci projektu „Variabilita technologie neolitické keramiky…“ se věnuje makroskopické analýze technologických znaků na keramickém materiálu z lokality Bylany u Kutné Hory. Ve své práci aplikuje antropologický přístup se snahou interpretovat socio-ekonomické pozadí keramické produkce studovaných populací. Metodické zaměření má přesah i do etnoarcheologie a experimentální archeologie.

Studovala na katedře archeologie Univerzity Hradec Králové (2006 – 2011), kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Absolvovala roční studijní pobyt na Universitě Paris – Ouest Nanterre se specializací na etnologii a archaické technologie. Dále pak půlroční stáž na Maison Archéologie & Ethnologie, René Ginouves (CNRS) se zaměřením na technologii keramiky.

Bibliografie na Academia.edu

*

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter