Krásné vánoce a šťastný Nový rok 2013

Krásné vánoce a šťastný Nový rok 2013

PF 2013

Roztoky u Prahy, areál raně středověkého sídliště a úvozové cesty ve Velkém háji. Dlouhodobý výzkum Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., foto M. Frouz a M. Kuna, 3D vizualizace T. Hrubá.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter