stanovisko Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR

Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR se vyjádřila ve věci autorství a spoluautorství publikace P. Pokorného Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí.

text vyjádření komise (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter