Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
• Řešitel:
Mgr. Květina Petr Ph.D.
• identifikační číslo:
DF12P01OVV032
• Rok realizace:
2012-2015
• Agentura:
MK ČR, projekt NAKI
• klíčová slova:
zachování a rozvoj národních specifik - 3D skenování - virtuální muzeum - GIS - Bylany u Kutné Hory - neolit
 
 
 


Projekt „Archeologické 3D virtuální muzeum“ (www.archaeo3d.com) realizovaný pracovníky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. získal 2. místo v kategorii Expozice/výstava prestižní celostátní soutěže SCIAP.

Cílem projektu je využít technologie 3D skenování k vytvoření virtuálního muzea, které bude prezentovat obraz neolitické kultury na příkladu sídliště v Bylanech u Kutné Hory.

Hlavním parametrem aplikovaného výzkumu projektu bude realizace metodiky pro evidenci, tezauraci a prezentaci archeologických nálezů v digitální podobě. Základní technologií bude optické 3D skenovaní artefaktů jehož výhodou je schopnost zachytit naprosto věrný virtuální prostorový model objektu. To jednak vytváří nové možnosti prezentace movitých i nemovitých památek, a jednak znásobuje potenciál jejich zachování pro případ, kdy je originál zničen. To není ve světle zkušeností posledních let bohužel iluzorní nebezpečí (např. požár Národního kulturního památníku Mikulčice, povodeň v Archeologickém ústavu Praha).

Součástí projektu je geografický informační systém bylanského sídelního areálu a virtuální rekonstrukce různých forem nemovitých památek (domů, kruhových sakrálních staveb, osad). Tyto výsledky budou prezentovány in situ pomocí venkovních průhledových tabulí.

Hlavním výstupem projektu bude webové virtuální muzeum neolitického sídelního areálu, které bude integrovat výstavu 3D skenů s tematickou GIS mapou, a dále publikace katalogu výstavy, jenž bude zároveň průvodcem kultury nejstarších zemědělců ve střední Evropě. Muzeum i publikace budou paralelně v české i anglické verzi s tím, že v regionálním spojení lokality Bylany s památkou UNESCO Kutnou Horou přispěje projekt k rozvoji cestovního ruchu v dané oblasti.

Realizace cílů projektu je zaměřena na zachování a rozvoj národních specifik a posílení jejich integrity v kontextu evropské a světové kultury 21. století. Předkládaný projekt svou koncepcí významně přispěje k přiblížení specifické části kulturního dědictví široké obci zájemců v rámci všech stupňů vzdělávání. Výstupy z projektu zajistí významný a systematický rozvoj obecného povědomí o specifických rysech kulturního dědictví a tím i šíření národní kultury v tuzemsku i zahraničí.

více informací o projektu

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter