Den otevřených dveří 2012

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se koná v rámci Týdne vědy a techniky 7. listopadu 2012.

Místo konání: Letenská 4, Praha 1
Datum a doba otevření: 7. listopadu, 10:00
Kontakt: Mgr. Kateřina Bělinová, tel.: 257 014 331, e-mail: belinova@arup.cas.cz

Témata exkurzí

Návštěva keramické laboratoře
Restaurování pravěké a středověké keramiky. Laboratoří provede Ljuba Svobodová.

Pozn.: Registrace u kontaktní osoby ústavu nutná.

Keramická laboratoř – datum a doba otevření: 7. listopadu 10:00, termín již plně obsazen, po dohodě s kontaktní osobou možné domluvit další termíny.

Komentovaná prohlídka restaurátorské laboratoře

pracoviště Restaurátorské laboratoře
Místo konání: V Holešovičkách 41, Praha 8
Datum a doba otevření: 7. listopadu, 10:00
Kontakt: Mgr. Kateřina Bělinová, tel.: 257 014 331, e-mail: belinova@arup.cas.cz

Komplexní ošetření a konzervace předmětů z archeologických výzkumů. Problematika metalografie kovových předmětů a konzervace a průzkum pocínovaných a stříbrných předmětů, pozůstatků textilií a textilních fragmentů v korozních produktech. Prohlídku povede dr. Helena Březinová.

Restaurátorské laboratoře – datum a doba otevření: 7.listopadu 10:00, termín již plně obsazen, po dohodě s kontaktní osobou možné domluvit další termíny.

Pozn.: Registrace u kontaktní osoby ústavu nutná.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter