• Autor:
Boháčová, Ivana - Blažková, Gabriela
• ISBN:
978-80-87365-30-4, 978-80-87365-31-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
348, 312 s. + plány
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

Dvoudílná publikace jednoho z nejstarších plošných zásahů do komplikovaného prostředí stratigrafií preurbáního a urbáního organismu v Čechách. Publikace přináší souhrn a základní vyhodnocení výjimečného souboru pramenů (díl I), spojených s nejrozsáhlejším pohřebním areálem v historickém jádru Prahy. Areál byl dlouhodobě využíván během raného a vrcholného středověku i v novověku a v jeho proměnách lze zachytit obecné jevy a tendence vývoje středověké společnosti. Pohřebiště je pozoruhodné skutečností, že jeho funkce nebyla zcela kontinuální, ale že do jeho prostoru nebo do jeho částí se opakovaně vracely sídelní aktivity. Publikace je současně i kritickou edici primární a sekundární dokumentace výzkumu (plánová příloha k dílu I a díl II).

obálka Castrum Pragense 11/ 1 (PDF)

obálka Castrum Pragense 11/ 2 (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
700,- Kč