pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: zástupce ředitele ústavu, vedoucí oddělení archeologie pravěku, archeolog
telefon: 257 014 363
e-mail: kvetinaarup.cas.cz
specializace: Zaměřuje se na mikroprostorovou analýzu neolitických sídlišť prostřednictvím GIS a na problematiku formativních procesů archeologického materiálu


Výzkumy:
- Kutná Hora – Malín – poloha „Pod celnou“
- Církvice – Jakub – kostel sv. Jakuba


Projekty:
GA14-07062S Variabilita technologie neolitické keramiky jako ukazatel sociální identity
DF12P01OVV032 Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
GAP405/11/1590 Neolitické rondely na základě mikromorfologické a formativní analýzy
GA404/03/0361 Archeogeografie neolitických sídelních areálů. Mikroprostorová analýza artefaktů


Publikace v prodeji:
978-80-86124-67-4 Neolitické sídliště v Bylanech – základní databáze




Zabývá se obdobím neolitu. Při studiu zaniklých společností se snaží aplikovat antropologický přístup vycházející z poznatků etnoarcheologie. Zaměřuje se na teorii poznání archaických společností, koncept studia minulosti bez písemných pramenů, analýzu neolitických sídlišť a studium keramiky.

V letech 1997–2000 pracoval na archeologickém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Od roku 2000 působí na Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. a na kutnohorském pracovišti v rámci této instituce. (http://www.bylany.com/)

Absolvoval archeologii na Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně v roce 2000 diplomovou prací „Neolitická sídliště na Chrudimsku a jejich vzájemné vztahy“. Postgraduální studium dokončil v roce 2006 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze disertační prací „Osady kultury s lineární keramikou ve východních Čechách a otázky formování archeologického materiálu“.

Přednáší předmět „Etnoarcheologie“ na Katedře archeologie FF Univerzity v Hradci Králové, Ústavu pro archeologii FF UK v Praze, Ústavu archeologie a muzeologie MU v Brně a Katedře historie FF UP v Olomouci.

.

Publikace:

Petr Květina na Academia.edu

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter