Květinová Sylvie

Výběr z publikační činnosti:

2005 (v tisku): Štípaná industrie z jeskyně Pekárny (Mokrá) v Moravském krasu (Acta Mus. Moraviae, Scientiae sociales 90)

2004: Chimú Ceramics in the Náprstek Museum (Annals of the Náprstek Museum 25, 57 – 90)

2001: K technologii štípané industrie magdalénienu: analýza jader z jeskyně Pekárny (Acta Mus. Moraviae, Scientiae sociales 86, 101 – 116)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter