nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

nadace byla zřízena dne 20.07.2011.

sídlo: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1, Malá Strana

Účel nadace
1) Ochrana a rozvíjení odkazu významných členů archeologické komunity,
2) rozvoj výzkumného potenciálu archeologie středověku,
3) ochrana a odborné využití archeologického kulturního dědictví,
4) podpora oborových zpracovatelských a publikačních aktivit.

Statut nadace (PDF)
Nadační listina (PDF)

Správní rada:
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D., předseda
Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.,místopředseda
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.,člen SR
Mgr. Marek Peška, Ph.D.,člen SR

Revizor
Ing. Hana Stárková

Zápisy ze zasedání správní rady:
zasedání 4. 8. 2011: PDF
zasedání 25. 10. 2011: PDF
zasedání 25. 10. 2012: PDF
zasedání 27. 9. 2013: PDF
zasedání 29. 9. 2014: PDF
zasedání 29. 9. 2015: PDF
zasedání 12. 2. 1026: PDF
zasedání 10. 5. 2017: PDF
zasedání 17. 5. 2019: PDF
zasedání 5. 2. 2020: PDF


Výroční zprávy:
Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2019: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2018: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2017: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2016: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2015: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2014: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2013: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2012: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2011: PDF

 

Cena Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Vyhlášení 1. ročníku soutěže: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter