nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové, se sídlem v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., byla zřízena dne 20.07.2011.

Účelem nadace je:
1) Ochrana a rozvíjení odkazu významných členů archeologické komunity,
2) rozvoj výzkumného potenciálu archeologie středověku,
3) ochrana a odborné využití archeologického kulturního dědictví,
4) podpora oborových zpracovatelských a publikačních aktivit.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter