nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

nadace byla zřízena dne 20.07.2011.

sídlo: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1, Malá Strana

Účel nadace
1) Ochrana a rozvíjení odkazu významných členů archeologické komunity,
2) rozvoj výzkumného potenciálu archeologie středověku,
3) ochrana a odborné využití archeologického kulturního dědictví,
4) podpora oborových zpracovatelských a publikačních aktivit.

Statut nadace (pdf)
Nadační listina (pdf)

Správní rada:
Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (předseda)
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc, DSc. (místopředseda)
Mgr. Jan Mařík, Ph.D
Renata Fabešová

Revizor
Ing. Hana Stárková

Zápisy ze zasedání správní rady:
zasedání 29 9. 2014 (pdf)


Výroční zprávy:

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2016: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2015: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2014: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2013: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2012: PDF

Výroční zpráva o stavu a hospodaření za rok 2011: PDF

 

Cena Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Vyhlášení 1. ročníku soutěže: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter