• Autor:
Zápotocká, Marie - Muška, Jiří
• ISBN:
978-80-86124-06-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
296 s. s 93 tab. a 82 kres. tab.
• Jazyk publikace:
res. něm.

Zpracování a vyhodnocení záchranného výzkumu vedeného J. Muškou v r. 1978. Lokalita je součástí rozsáhlého polykulturního sídelního areálu, sledovaného již od konce 19. století. Neolitické osídlení doloženo od středního stupně keramiky lineární až po mladší fázi keramiky vypíchané. Hlavní význam tkví v objektech – především ve výjimečně bohatém silu č. 31 – které prokazují samostatnou existenci přechodné fáze z lineární keramiky do vypíchané (fáze VK I – StK I). Kamennou industrii zpracoval P. Šída.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
100,- Kč