Bestattungsritus des Böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.)

Publikace představuje výsledky zkoumání pohřebního ritu kultur českého neolitu až časného eneolitu. Zkoumá vztahy pohřebních a sídlištních areálů a společenský význam uspořádání pohřebišť a úpravy hrobů. Podrobně jsou zpracována pohřebiště kultury s vypíchanou keramikou z Prahy – Bubenče, Miskovic a Plotišť n. L.

Připojeny jsou odborné stati S. Vencla (kamenná industrie), V. Černého a P. Velemínského (antropologie). Katalog obsahuje všechny známé hroby kultury s keramikou lineární, kultury s keramikou vypíchanou a mladší moravské malované keramiky lengyelské kultury v Čechách.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter