RURALIA III. – Památky archeologické – Supplementum 14

Svazek 24 příspěvků vycházející z konference konané v Maynooth (Irsko) v roce 1999. Hlavním tématem jsou rozptýlená a koncentrovaná středověká vesnická sídliště.

 

(PDF) Obsah – Inhalt – Contents

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter