vyhlášení výsledků 7. ročníku Ceny Jana Rulfa

Dne 28. února 2012 vyhodnotila odborná komise spolu s ředitelem ústavu práce přihlášené do 7. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa.
Celkem bylo předloženo 26 prací, z nichž bylo 6 bakalářských a 13 magisterských. Stanoveno bylo toto pořadí:

Hlavní kategorie:

1. místo
Autor: Řídký Jaroslav
Název práce: Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období
Typ práce: monografie
Rok: 2011
Instituce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

2. místo
Autor: Kmeťová Petra
Název práce: Deponovanie koní na pohrebiskách z halštatskej doby v priestore Karpatskej kotliny
Typ práce: disertační
Rok: 2011
Instituce: FF UK Bratislava

3. místo
Autor: Wilczek Josef
Název práce: Hrnčířské dílny ve Višňové v kontextu laténského osídlení povodí řeky Jevišovky
Typ práce: magisterská
Rok: 2010
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

4. místo
Autor: Květina Petr – Končelová Markéta
Název práce: Kategorie výzdobného stylu na lineární keramice z Bylan
Typ práce: článek
Rok: 2011
Instituce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

5. místo
Autor: Šída Petr
Název práce: Modelové výzkumy a vyhodnocení paleolitických situací – IV. kapitola
Typ práce: část monografie
Rok: 2011
Instituce: KAR FF ZČU v Plzni

Kategorie bakalářských a magisterských prací:

1. místo
Autor: Wilczek Josef
Název práce: Hrnčířské dílny ve Višňové v kontextu laténského osídlení povodí řeky Jevišovky
Typ práce: magisterská
Rok: 2010
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

2. místo
Autor: Divišová Michaela
Název práce: Characteristics of the end of Mesolithic in Central Europe based on findings of artefactual and envimental archeology
Typ práce: bakalářská
Rok: 2009
Instituce: AÚ FF JČÚ, České Budějovice

3.-4. místo
Autor: Koscelník Petr
Název práce: Analýza prostorových a formálních vlastností středověkých obléhacích táborů
Typ práce: magisterská
Rok: 2010
Instituce: KAR FF ZČU v Plzni

Autor: Pěluchová-Vitošová Lenka
Název práce: Mladopaleolitické sídelní strategie Kroměřížska, Holešovicka a Zlínska
Typ práce: magisterská
Rok: 2009
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

5. místo
Autor: Tencer Tomáš
Název práce: Tvorba prediktivného modelu v oblasti severozápadného Slovenska v kontexte včasného stredoveku
Typ práce: magisterská
Rok: 2011
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

6. místo
Autor: Vlach Marek
Název práce: Žárové pohřebiště v Šitbořicích a přilehlý region v době římské. I., II. díl
Typ práce: magisterská
Rok: 2010
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

vyhlášení výsledků 7. ročníku Ceny Jana Rulfa

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter