Die Anfänge der keltischen Zivilisation in Böhmen

Publikace výsledků výzkumu jednoho z největších západočeských žárových pohřebišť období Ha C až LT A, které autorka zkoumala v letech 1965-82. Zachycena byla velká část pohřebního areálu s 228 hroby a dalšími objekty. Soubor skleněných korálů z lokality vyhodnotila N. Venclová. Svazek obsahuje také kresebnou dokumentaci nálezů ze žárových hrobů období Ha D2-3 až LT A z regionu Blatenska.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter