Deutsch-tschechische archäologische Terminologie

JUDr. Adolf Schebek (1913-2007) během své čtyřicetileté překladatelské činnosti v oboru archeologie nashromáždil kartotéku zhruba 22 tisíc odborných německých termínů, ke kterým postupně doplňoval ekvivalenty v češtině, angličtině, francouzštině a ruštině. Tento svazek je prvním dílem připravovaného vydání celé této sbírky.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter