Studies in Postmediaeval Archaeology 1

Nezměněné druhé vydání sborníku z r. 1990 na CD. Příspěvky věnované různým otázkám postmedievální archeologie v Čechách.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter