• Autor:
Mařík, Jan - Košta, Jiří
• ISBN:
978-80-87365-34-2; 978-80-7036-299-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. - Národní muzeum
• Rok vydání:
2010
• Počet stránek:
891 fotografií, 313 plánů
• Jazyk publikace:
česky


Archeologická mapa je elektronickou publikací terénní dokumentace získané při systematickém archeologickém výzkumu akropole raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou v letech 1949-1953 a 1967-1973. Přestože archeologický výzkum přinesl řadu velmi cenných poznatků, publikace se dočkala jen jejich malá část a na řadě míst jsme odkázáni pouze na interpretace nálezových situací bez možnosti je porovnat s původní terénní dokumentací. Archeologická mapa zahrnuje cca 900 fotografií, více než 300 plánů původní terénní dokumentace a geografický informační systém umožňující lokalizaci cca 100 000 nálezů. Zajímavé srovnání a snad i východisko k pokračování archeologických výzkumů nabízí výsledky nedestruktivního výzkumu realizovaného v letech 2008-2010 na celé ploše akropole hradiště.

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
150,- Kč