Památky archeologické – Supplementum 18 – Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.)

Publikace předkládá výsledky archeologického výzkumu eneolitického hradiště Denemark v letech 1980-1989. Poskytuje detailní popis archeologické situace (sídlištní a fortifikační objekty, rekonstrukce starší a mladší stavební fáze) a podrobnou analýzu rozsáhlého nálezového fondu (keramiky, kamenné, kostěné a měděné industrie), doplněnou výsledky přírodovědných rozborů. Osada obsahující zprvu 18 obytných objektů a ohrazená palisádou, byla ve druhé fázi vybavena šesti liniemi opevnění a sloužila zřejmě k residenčním a rituálním účelům. Lokalita je v celém středoevropském středním eneolitu ojedinělá.

 

Ke stažení: Obsah – Inhalt – Contents (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter