Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice

Region Loděnice ve středních Čechách studován jako laténská idustriální zóna se specializovanou výrobní činností v oboru hutnictví železa a zpracování švartny. Nálezy z podpovrchových výzkumů a tradičních sběrů jsou konfrontovány se soubory získanými analytickými sběry. Data analyzována na jednotlivých úrovních od artefaktů/ekofaktů až po sídelní zóny, mj. s pomocí matematických metod s podporou GIS (E. Neustupný). Připojen soupis nálezů švartny v Čechách a expertní studie z oboru geologie zdrojů železa (M. Malkovský) a petrologie a palynologie švartny (B. Žáková a P. Valterová).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter