Pátková Jana

Specializace: jmenná a věcná katalogizace českých i zahraničních monografií v automatizovaném knihovnickém systému ; průběľná kontrola zpracování v souladu s mezinárodními standardy; správa elektronického katalogu ARÚ AV ČR; koordinace katalogizace a vytváření metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy včetně sledování nových trendů.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter